Naše vize

Naší vizí jsou bohaté zdravé lesy plné rozmanitého života všech forem, které k nim přirozeně náleží.

Biodiverzní harmonická společenství plná ptáků, vody a vláhy, rostlin, hmyzu, hub a dřevin, o něž s láskou a úctou pečujeme a která jsou otevřená každému.

Nádherné lesní chrámy v co největším rozsahu pro nás všechny, kteří v nich chceme čerpat klid, vnitřní sílu, pradávnou moudrost světa, spojení se sebou a učení se skutečnému vnímání života na Zemi. Pro nás všechny teď i pro všechny po nás příchozí.

Zveme všechny podobně naladěné lidi k ochraně, sázení, učení se a plynutí v lesích naší Země.

Nás záměr a práce

  • Chráníme nesmyslným kácením ohrožené oblasti lesů a již vykácená či jinak zničená území navracíme zpět do rovnováhy.
  • Pracujeme s lesy a pro ně fyzicky i energeticky a zveme k tomu vás všechny.
  • Organizujeme sázecí, uklízecí a meditační akce v lesích po celé České republice. Pracujeme s lidmi v několika rovinách zároveň tak, aby přínos pro všechny a všechno byl ten nejlepší.
  • Vytváříme komunitu podobně smýšlejících lidí – odborníků i laiků, kteří mají skvělý pocit ze smysluplné práce obnovy a jemné údržby části planety a tím šíříme pozitivní naladění dále do společnosti.
  • Spojujeme se se zahraničními organizacemi na ochranu přírody po celém světě a rozšiřujeme tak naše vzdělání v oboru o moderní přístupy a možnosti ochrany.
  • Propojujeme se s uměleckými projekty z oblasti hudby, výtvarného umění, divadla a dalšími audiovizuálními počiny, abychom šířili myšlenku ochrany lesů a udržitelného života mezi co nejvíce lidí a hlavně mladých lidí, příjemnou, zušlechťující, radostnou a inteligentní cestou.
  • Pracujeme na konceptu vědomého vzdělávání dětí o lesních společenstvích a o návratu a ochraně přírody vůbec, včetně témat ochrany vody, půdy a zero waste přístupu.

Vítáme jakoukoli finanční pomoc, která okamžitě půjde na splnění našich záměrů v oblasti ochrany lesů.

Pokud víte o někom, kdo by se rád aktivně zapojil do funkčního ekologického projektu, můžete mu na nás předat kontakty (www.homefortrees.cominfo@homefortrees.com, FB Messenger Home for Trees) nebo napsat nám kontakty na něj na info@homefortrees.com a my se s ním rádi propojíme a vše potřebné doladíme. Díky!

Je skvělé, když se spojí ti správní lidé pro správnou věc. Všechno pak funguje jinak – lépe, silněji a rychleji.

Nejste z oboru ochrany přírody a přesto cítíte, že máte chuť se zapojit do tohoto projektu a pomáhat tím, kdo jste a co umíte? Napište nám!

Pracovat pro planetu se dá i prostřednictvím administrativy, grafiky, účetnictví, organizace, fundraisingu, influencerství, nápadů a mnohého dalšího. Takového přístupu se záměrem pomoci si velmi vážíme a právě s vámi chceme takto spolupracovat ke spokojenosti všech.

Jdeme nově. Jdeme bez usilování a horečného boje. Proměňujeme zničenost v krásu a naději a to nejen u stromů, ale také u všech zúčastněných lidí.

Bude nám potěšením, pokud se přidáte k této nové velké vlně, která neutápí, ale nese na hladině života vše, co k němu patří v lásce.

Díky, že tu s námi jste!

Tým Home for Trees