„Když odejdou ze světa peníze, nic se nestane, ale představte si, že odejdou ze světa stromy…“

Vítáme Vás na stránkách ekologicko-lesnické organizace Home for Trees z.ú. (Domov pro stromy), která v ČR od roku 2019 sází přírodě blízkým způsobem biodiverzní lesy odolnější vůči změnám klimatu, s převahou listnatých stromů a převážně na územích zničených kůrovcem nebo větrnými polomy.

Jsme tým profesionálů, který pomáhá soukromým majitelům zničených lesů, městům a obcím jejich lesy zadarmo obnovit.

Home for Trees je jedinou českou organizací, která je členem celosvětové sítě Plant For The Planet, Tree Nation a evropské organizace Pro Silva Bohemica.

Naše činnost je naprosto transparentní. Na našem webu kromě fotografií a videí ze všech našich akcí také najdete sekci GPS polohy stromů, takže každý námi vlastnoručně zasazený strom je dohledatelný.

NAŠE VIZE

Naší vizí jsou bohaté zdravé lesy plné rozmanitého života všech forem, které k nim přirozeně náleží. Biodiverzní, harmonická lesní společenství plná ptáků, vody a vláhy, rostlin, hmyzu, hub a dřevin, o něž s láskou a úctou pečujeme a která jsou otevřená každému teď, i všem po nás příchozím.

Zveme všechny podobně naladěné lidi k ochraně, sázení, učení se a spolupráci v lesích „naší“ Země.

NAŠE PRÁCE

 • Obnovujeme zničené lesy v ČR jejich osázením, ve spolupráci s odbornými špičkami české ekologie. Podívejte se níže na náš tým.
 • Organizujeme sázecí, edukační a uklízecí akce v lesích po celé České republice.
 • Organizujeme sázecí akce pro ZŠ a komunitní školy s lesní pedagogikou, kde ukazujeme dětem, jak fungují lesní společenství, proč je příroda a její ochrana důležitá, jak chránit vodu (“voda se sází”) a půdu a co je udržitelnost.
 • Spolupracujeme na projektech zaměřujících se na návrat vody do krajiny, například s Živá voda. 
 • Pořádáme lesní společenské akce pro firemní klienty na klíč – více informací naleznete v sekci PRO FIRMY.
 • Pořádáme lesní zážitkové teambuldingy pro zaměstnance na klíč – více informací naleznete v sekci PRO FIRMY.
 • Pomáháme firmám s dobrovolnickými aktivitami a budováním CSR – více informací naleznete v sekci PRO FIRMY.
 • Spojujeme se se zahraničními organizacemi na ochranu přírody po celém světě a rozšiřujeme tak naše vzdělání v oboru o moderní přístupy a možnosti ochrany.
 • Propojujeme se s uměleckými projekty z oblasti hudby, filmu a dalšími audiovizuálními počiny k šíření nosné myšlenky ochrany lesů a udržitelného života mezi co nejvíce hlavně mladých lidí, příjemnou, zušlechťující a inteligentní cestou.
 • Vytváříme zdravou komunitu podobně naladěných lidí se zájmem o přírodu, kteří prostřednictvím smysluplné činnosti pomáhají sobě i planetě zároveň.

VÍTÁME JAKOUKOLI FINANČNÍ POMOC, KTERÁ IHNED PŮJDE NA REALIZACI SÁZENÍ NOVÝCH SMÍŠENYCH LESŮ V ČR.

KDO JSME

Michaela Weissová

 • Zakladatelka a ředitelka ekologické organizace Home for Trees z.ú.
 • Členka evropské organizace Pro Silva Bohemica
 • Spolupracuje s odborníky z oblasti lesnictví, ekologie, hydrobiologie, s majiteli lesů, obcemi, městy, firmami, partnery organizace a vede teambuldingy
 • Další profesí lektorka hatha, fasciální, rehabilitační a dětské jógy, celostní výživová poradkyně se zaměřením na léčbu potravinami a bylinami, autorka knihy Jak přírodně na candidu“ u nakladatelství Grada a autorka webu o přírodním uzdravování těla a ducha Slunečný život, který je pro svou hodnotu součástí webarchivu Národní knihovny ČR.

Bc. Ondřej Kalina

 • Spoluzakladatel Home for Trees
 • Pracuje pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze v excelentním týmu pro mitigaci (snižování dopadu kůrovce a odhalování příčin).
 • Hlavní koordinátor, který nezkazí žádnou legraci

Martina Žabová

 • Spoluzakladatelka Home for Trees
 • Předsedkyně správní rady

Adam Tichý

 • Koordinátor sázecích akcí
 • Student Lesnické a dřevařské fakulty ČZU v Praze a skvělý člověk s velkým srdcem
 • Profil – Očima lesníka

Ing. Karel Pokorný

 • Koordinátor sázecích akcí
 • Lesní pedagog se zaměřením na práci s dětmi
 • Poradce v lesním hospodářství pro ÚHUL
 • Vždy rád se vším poradí a pomůže

Ing. Jakub Brichta

 • Koordinátor sázecích akcí
 • Lesní pedagog/ environmentální lektor, který pracuje s dětmi, mladistvými, dospělými a handicapovanými
 • Vědecký pracovník České zemědělské univerzity v Praze, fakulta Lesnická a dřevařská, katedra Pěstování lesů
 • Předseda O lese, z.s.


Mgr. Kateřina Němcová, Ph.D.

 • Asistentka koordinátorů
 • Průvodkyně Terapie lesem pro firmy i jednotlivce
 • Autorka projektu Wanderbuch.cz, který se zaměřuje na posílení fyzického a duševního zdraví a prevenci vyhoření pomocí metod přírodní terapie

Katka Maratová

 • Vždy usměvavá asistentka koordinátorů, která se postará o to, aby Vám u nás chutnalo 🙂
 • Absolventka České zemědělské univerzity v Praze

Dorka Říhová

 • Koordinátorka sázecích akcí
 • Studentka experimentální biologie rostlin na Masarykově univerzitě v Brně

Pavla Machačová

 • Asistentka koordinátorů

Ing. Daniel Seidenglanz Graf

Richard Měšťan

 • Lesnický poradce
 • Dodavatel stromků z Remízku Malhosotovice
 • Zakladatel FB skupiny Sázíme listnáče

NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI

Ing. Milan Hron

 • Předseda organizace Pro Silva Bohemica, jejíž jsme členy
 • Lesní správce soukromých a obecních lesů

Prof. RNDr. Jakub Hruška CSc.

 • Vedoucí oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR
 • Vědecký pracovník, odbor environmentální geochemie a biogeochemie v České geologické službě
 • Člen panelu Rady vlády ČR pro trvale udržitelný rozvoj
 • Člen vědecké rady fakulty životního prostředí České zemědělské Univerzity v Praze
 • Člen Rady Krkonošského národního parku a Rady Národního parku Šumava
 • Pracoval v oddělení lesní ekologie na Švédské zemědělské univerzitě
 • Má několik tisíc citací v mezinárodních vědeckých časopisech

Ing. Aleš Erber

 • Lesnický poradcea odborný lesní hospodář
 • Akademický pracovník pro Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze
 • Člen Kůrovcového kalamitního štábu Pardubického kraje

Ing. Jakub Mácha

 • Vedoucí výuky lesní pedagogiky pro děti a žáky z území Dobříšska a Novoknínska přímo v lese
 • Jeho motto zní „O lese učit v lese“.

Aleš Pokorný

Jiří Malík

 • Člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj při MŽP ČR
 • Předseda Spolku Živá voda, z.s.
 • Vedoucí národní kampaně Koalice STOP HFP
 • Předseda představenstva České asociace pro odstranění azbestu, z.s.
 • Člen expertní komise Ing. Zoji Guschlové, Ph.D., znalkyně z oboru chemie a z oboru čistota ovzduší, specializace azbest a ostatní anorganická vlákna
 • 20 let vodař správy CHKO Broumovsko
 • Získal Cenu Josefa Vavrouška za projekt Živá krajina (2022)

Jindřich Rauco Pávek

 • Dodavatel obalované sadby ze školky HeinWald s.r.o. v obci Jánská
 • Studoval Institut tropů a subtropů ČZU v Praze

Denisa Tomášková

 • Zakladatelka českého permakulturního institutu CEPEI
 • Lektorka Akademie permakultury
 • Členka rady v Permakultura CS

Jana Mráčková

 • Tvůrkyně Home for Trees lesních pexes, sáčků na pečivo, diářů a nálepek
 • Správkyně našeho eshopu

VY VŠICHNI!

 • Vy, kteří milujete a vnímáte lesy a přírodu srdcem
 • Vy, kteří se s námi propojujete online i offline na akcích
 • Vy, kdo nás podporujete finančně
 • Vy, kdo sdílíte náš projekt, fandíte nám a tím pomáháte chránit život jako takový a navracíte sebe i svět do rovnováhy vnitřní i vnější

Pozvánky na sázecí akce sdílíme přes naše sociální sítě:

FB stránka Home for Trees

FB skupina Home for Trees

Instagram Home for Trees

LinkedIn Home for Trees

YouTube kanál Home for Trees

… a přes emaily. Pokud se k nám chcete připojit, vložte prosím svou emailovou adresu zcela dole na stránce a my Vás budeme včas o všem podstatném informovat.

Chcete se zapojit do ochrany a pomoci přírodě? Podívejte se na – Jak se zapojit.

Díky, že pomáháte přírodě s námi!

Váš tým Home for Trees ♥

Chcete nás kontaktovat? Napište nám prosím na email info@homefortrees.com.