Milí přátelé,

náš spolek Home for Trees, se sídlem Terronská 25, Praha 6, je správcem vašich osobních údajů, které jste nám na těchto stránkách poskytli za účelem zasílání informací.

Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou, a to dle Článku 6, bod 1. b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o zasílání našich informací a uchovávány dle zákonných lhůt.

Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, právo vznést námitku a podat stížnost dozorovému orgánu, pokud je zpracováním vašich údajů porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.

Díky, že tu jste s námi!

Tým Home for Trees