Víte, jaký opravdu je zdravý les? Co potřebuje a o co nám společně v organizaci Home for Trees jde? Pojďme se spolu podívat na sedm základních bodů, které naplňují podstatu rovnováhy, úcty, respektu a lásky k lesu.

LES PESTRÝ, BOHATÝ A KRÁSNÝ

Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž rostou pro dané místo vhodné stromy různého druhu a stáří, včetně stromů ponechaných na dožití a zetlení. Takové lesy jsou odolnější vůči suchu a kalamitám.

LES ŠETRNĚ OBHOSPODAŘOVANÝ

Naším přáním jsou lesy, ve kterých se bude hospodařit ruku v ruce s přírodou. Velké holoseče jsou nejen ošklivé, ale ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, odplavují se živiny i půda sama. Nové lesy, uměle vypěstované na holinách, jsou náchylnější k budoucím kalamitám.

LES S OSTROVY DIVOKÉ PŘÍRODY

Chceme, aby na vybraných místech byl les ponechán jen silám přírody a zvídavým návštěvníkům – pro jeho divokou krásu, ale i pro sledování přirozených reakcí lesa na měnící se okolní prostředí. Jen tak budeme v budoucnu vědět, jak přírodní lesy adaptované na místní klima vypadají.

RESPEKT A ÚCTA K LESU

Pojďme se při návštěvách lesa chovat ke stromům, zvířatům, rostlinám, houbám i lesní půdě s respektem, úctou a láskou, jako ke svým nejbližším přátelům. Jejich bohatství a přesah jsou nezměrné a je třeba se k nim chovat láskyplně.

LES PRO VŠECHNY

Lesy nemají být pouze „pole na dřevo“. Všichni v nich chceme odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny – nyní pro místní obyvatele, výletníky, vědomé lesníky i myslivce, pro rovnováhu a do budoucna pro všechny po nás příchozí.

ŽIVOT V LESE V ROVNOVÁZE

V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby v zimě neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. Chceme les s rovnováhou divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.

OHLEDUPLNÁ PÉČE O LES

Těžká, vše ničící technika do lesa prostě nepatří, stejně jako umělá hnojiva, pesticidy a herbicidy, které nezabíjí jen “škůdce”, ale také ptáky, veškerý hmyz, vodu a další život v lese. Navracíme se svým přístupem ke staré funkční moudrosti, která je jediným východiskem z dnešního neutěšeného stavu naší přírody.

 

Díky, že tu s námi jste!

Tým Home for Trees 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*